خاطرات

خاطرات ماندگار
در زیر آسمان آبی خدا، هستند کسانی که سینه شان صندوقچه خاطراتی است گرانبها برای من و تو، خاطراتی که نه افسانه بلکه حقیقت اند. سرگذشت شنیدنی وعبرت انگیز دلهائی مالامال از درد و اندوه و دست هائی گشاده و مهربان که به سوی آنها دراز شده تا شادی و آرامش را به آنان هدیه کند و لذت حاصل ازیاری رساندن به همنوع را برای خود به ارمغان آورد...
بر آن شدیم گوشه ای ازاین زیبائی ها را در دو قسمت یاری کنندگان و یاری شوندگان به تو دوست عزیز تقدیم کنیم.
 

چشم به راه خاطرات ماندگارتان هستیم.

در صورت ارائه پیشنهاد و خاطره با ما تماس بگیرید.