درمان

مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً...(مائده آیه 32) مساعدتهاي بهداشتي و سالم­سازي محيط بشري از کمک به افراد بیمار و نیازمند جامعه آغاز می شود. برای رسیدن به یک جامعه سالم، افراد سالم  وخانواده سالم نیاز است.