تعریف صدقه

صدقه چيست؟ شايد صدقه از ريشه صدق و درستى باشد كه نشان از صداقت ايمان و توكل كمك كننده و شخص صدقه دهنده است. كمك به نيازمندان در قرآن و فرهنگ اهل بيت (عليه السلام) به عنوان يك عبادت بزرگ و عمل صالح براى دنيا و آخرت مطرح گرديده است؛
اهمیت و آثار صدقه اخبار و روایات وارده در فضیلت صدقه بسیار است و فواید زیادی برای آن بیان شده است؛ مانند این که صدقه سبب زیادی رزق و روزی، شفای بیماری ها، دوری آتش جهنم، دفع هفتاد بلا و مصیبت در دنیا، طولانی شدن عمر و … می شود.[۱]
لغوی: صدقه از ریشه صدق است که در لغت به معنای صحت ایمان شخص به ادای شکر خداست . « الصدقة شکر ٌ لله تعالی علی نِعَمِهِ وهی دلیل بصحة ایمان مؤ دیها وتصدیقِهِ ولهذا سُمیِت صدقة ( مهر زنان راهم صداق گویند که نشانه صداقت مرداست) » الموسوعة الفقهیة   اصطلاحی: