وقف

بسم الله الواقف علی السرائر و الضمائر            شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوری و تکاثر برحذر داشته و پیوسته به انفاق وصدقات جاریه توصیه و برآن تأکید نموده است و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده که علاوه برآثار و برکات بی شمار آن عاملی مؤثر در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می رود سیره و روش پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین(علیه السلام) خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این سنت حسنه می باشد و بر این اساس به تأسی از این بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال درراه خدا تشویق نموده و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به احکام وقف اختصاص داده اند.