اسلام و کمکهای مردمی

اسلام و کمکهای مردمی
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
جواهر السلطان، فرازمند
موضوعات: 
انفاق
سال انتشار: 
1382/10/07
زبان: 
فارسی

در این کتاب با استناد به آیات قرآنی موضوع انفاق و کمک های مردمی را مورد بررسی قرار داده است.عناوین بخش های کتاب عبارتند از: اهمیت انفاق در اسلام، شرایط انفاق ارزشمند، به چه کسانی انفاق کنیم، موانع قبول انفاق، انفاقهای ریایی، و ده شرط لازم برای انفاق ارزشمند