اخلاق اقتصادی

اخلاق اقتصادی
اطلاعات کتاب
موضوعات: 
اخلاق اقتصادی
سال انتشار: 
پاییز 1376

این کتاب دارای 79 صفحه  می باشد. موضوع کتاب در مورد اخلاق اقتصادی می باشد .  تهیه کننده این کتاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی می باشد.

عناوین این کتاب عبارتند از: اقتصاد  واخلاق، قناعت، مواسات و ایثار، انفاق شامل زیر عنوانهای شرایط انفاق ارزشمند ، آفتهای انفاق، آثار انفاق ،نقش درآمدهاى حرام در اخلاق،همنشينى با محرومان،حرص و طمع،حفظ بيت المال،رشوه.