زکات در اسلام[شامل‌ بحث‌هاي‌ فقهي‌، تربيتي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و سياسي]

اطلاعات کتاب
نویسنده: 
آیت الله احمد،محسنی گرگانی
موضوعات: 
زکات- احادیث
سال انتشار: 
1380
زبان: 
فارسی
نوبت چاپ: 
دوم

این کتاب دارای 116 صفحه می باشد.  نویسنده در پیشگفتار احیا زکات برنامه صالحان و در ادامه   بخش اول: زکات و دیدگاهها ، بخش دوم :مشروعیت زکات و جایگاه آن در ادیان آسمانی، در بخش سوم: جایگاه زکات در قرآن کریم، و در بخش چهارم:  جایگاه زکات در روایات اسلامی، و در بخش پنجم:  صدقه واجب و مستحب  در قرآن و رابطه معنوی آن ،بخش ششم: صدقه و زکات تربیتی ،بخش هفتم: برکات زکات ،بخش هشتم: زکات و عامل پاکی فرد و جامعه، بخش نهم: سرنوشت دردناک مانع الزکات، بخش دهم: نقش زکات و تامین اجتماعی در حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داده است