پژوهشي درباره خمس و پاسخ به شبهات آن

پژوهشي درباره خمس و پاسخ به شبهات آن
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
حسین، رجبی
موضوعات: 
شیعه، دفاعیه ها و ردیه ها
ناشر: 
مشعر
سال انتشار: 
1386
زبان: 
فارسی
مکان نشر: 
تهران

نویسنده این  کتاب ابتدا به خلاصه ای از شبهاتی که وهابیون در مورد خمس مطرح کرده انذ، را بیان نموده(مثلاً به چه دلیل خمس را باید به فقها پرداخت نمودو شما به چه دلیل مردم را ملزم می کنید که باید زکات سرمایه های جاری را پرداخت کنند...)و سپس در ادامه به تبیین خمس از نظر قرآن و سنت‌؛ خمس در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله‌؛ خمس و حلّيت آن‌ ؛ زكات و خمس در اختيار چه كسانى قرار مى گيرد؟؛ گستره فعاليت فقه پرداخته است .