اسلام در یک نگاه

اسلام در یک نگاه
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
آية اللّه العظمي مکارم شیرازی
موضوعات: 
بررسی و شناخت اسلام
زبان: 
فارسی

این کتاب دارای 105 صفحه است.  کتاب حاضربه زبان فارسی است.در بخش اول این کتاب با عنوان دین ،  مولف به برررسی دو قسمت  از دین با عناوین دین در زندگی انسانها، و ریشه های حسی مذهبی دین را مورد بررسی قرار داده است. در بخش دوم اصول اصلی اسلام را با زیر عنوانهای (خداشناسی، معاد و رستاخیز، نوبت، امامت) ، در بخش سوم: اصول اصلی اسلام با زیر عنوانهای عبادات، رابطه انسانها با یکدیگر، اقتصاد اسلامی که این  زیر عنوان خود شامل (زکات، خمس، انفاق) بخش چهارم : جهاد و بخش پنجم:  قضاوت  و دادرسی است